Liên Thông Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 379/ TB - TĐHHN

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2012

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Ký hiệu trường DMT) thông báo tuyển sinh liên thông Đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

- Nghành đào tạo liên thông:

- Kế toán doanh nghiệp 

Quản lý đất đai :

- Chỉ tiêu (dự kiến: 100

- Thời gian đào tạo : 1,5 năm

- Hình thức tuyển sinh : Thi tuyển

- Môn thi đầu vào:2 môn: Môn cơ sở nghành và môn Kiến thức nghành

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng đúng nghành đào tạo hệ chính quy. Người tốt nghiệp năm 2012 phải đạt khá trở lên, sinh viên tốt nghiệp loại trung bình phải có thời gian gắn với chuyên môn được đào tạo từ 01 năm trở lên.

+ Những người đã tốt nghiệp cao đẳng không đúng nghành đào tạo nhưng trong cùng khối nghành với nghành đăng ký dự thi hoặc thí sinh tốt nghiệp có cùng tên nghành đào tạo nhưng không phải do trường ĐH Tài nguyên và Môi trường cấp bằng. Nếu muốn đăng ký dự thi phải học them một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vao của nghành đăng ký học theo quy định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu;

+ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Bản sao công chứng);

+ Bảng điểm học Cao đẳng (Bản sao công chứng);

+ Giấy chứng nhận thâm niên công tác (nếu có);

+ 2 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau);

+ 2 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

- Kế hoạch tổ chức:

+ Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ ĐKDT: Tại trường tư thục công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Địa điểm thu hồ sơ và đào tạo:

Trường Tư thục Công Nghệ Hà Nội

CSở 1: Số 90 – Đường Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội.

CSở 2: VP tuyển sinh Đường Láng – P.Thịnh Quang – Q.Đống Đa –TPHN

Csở 3: Nhân Mỹ - Mỹ Đình – Từ Liêm – TP.Hà Nội (gần bảo tàng Hậu Cần)

Điện thoại: 01699.821.266 – 0915.214.262 (Gặp Thầy Diệu ) P.Đào Tạo – tuyển sinh

0463290718 - 0169 6950 083 ( Gặp cô Duyên ) P.Đào Tạo – tuyển sinh

Lưu ý : Để sinh viên chủ động hơn về thời gian sinh viên gọi điện trước để được hướng dẫn khi tới mua hồ sơ.

Email: dieunguyen.edu@gmail.com

Yahoo: daotao_lienthong@yahoo.com

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 379/ TB - TĐHHN

THÔNG BÁO

V/v: Tuyển sinh liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2012

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Ký hiệu trường DMT) thông báo tuyển sinh liên thông Đại học hệ chính quy năm 2012 như sau:

- Nghành đào tạo liên thông:

- Kế toán doanh nghiệp 

Quản lý đất đai :

- Chỉ tiêu (dự kiến: 100

- Thời gian đào tạo : 1,5 năm

- Hình thức tuyển sinh : Thi tuyển

- Môn thi đầu vào:2 môn: Môn cơ sở nghành và môn Kiến thức nghành

- Đối tượng tuyển sinh:

+ Những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng đúng nghành đào tạo hệ chính quy. Người tốt nghiệp năm 2012 phải đạt khá trở lên, sinh viên tốt nghiệp loại trung bình phải có thời gian gắn với chuyên môn được đào tạo từ 01 năm trở lên.

+ Những người đã tốt nghiệp cao đẳng không đúng nghành đào tạo nhưng trong cùng khối nghành với nghành đăng ký dự thi hoặc thí sinh tốt nghiệp có cùng tên nghành đào tạo nhưng không phải do trường ĐH Tài nguyên và Môi trường cấp bằng. Nếu muốn đăng ký dự thi phải học them một khối lượng kiến thức bổ sung để có đủ trình độ đầu vao của nghành đăng ký học theo quy định của Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

- Hồ sơ đăng ký dự thi:

+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu;

+ Bằng tốt nghiệp Cao đẳng (Bản sao công chứng);

+ Bảng điểm học Cao đẳng (Bản sao công chứng);

+ Giấy chứng nhận thâm niên công tác (nếu có);

+ 2 ảnh 3x4, 2 ảnh 4x6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh vào mặt sau);

+ 2 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

- Kế hoạch tổ chức:

+ Thời gian phát hành hồ sơ và nhận hồ sơ ĐKDT: Tại trường tư thục công nghệ Hà Nội

Địa chỉ: Địa điểm thu hồ sơ và đào tạo:

Trường Tư thục Công Nghệ Hà Nội

CSở 1: Số 90 – Đường Nguyễn Tuân – Thanh Xuân – Hà Nội.

CSở 2: VP tuyển sinh Đường Láng – P.Thịnh Quang – Q.Đống Đa –TPHN

Csở 3: Nhân Mỹ - Mỹ Đình – Từ Liêm – TP.Hà Nội (gần bảo tàng Hậu Cần)

Điện thoại: 01699.821.266 – 0915.214.262 (Gặp Thầy Diệu ) P.Đào Tạo – tuyển sinh

0463290718 - 0169 6950 083 ( Gặp cô Duyên ) P.Đào Tạo – tuyển sinh

Lưu ý : Để sinh viên chủ động hơn về thời gian sinh viên gọi điện trước để được hướng dẫn khi tới mua hồ sơ.

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yahoo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.