Sông Đà Thăng Long hủy niêm yết

Số lỗ lớn hơn vốn điều lệ, đại gia bất động sản Sông Đà Thăng Long buộc phải hủy niêm yết từ ngày 26/7.

Số lỗ lũy kế của công ty CP Sông Đà Thăng Long (mã STL) tính đến cuối năm 2012 trên 173,7 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp tại cùng thời điểm (150 tỷ đồng).

Ngày 4/7/2013, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã ra thông báo về việc hủy niêm yết cổ phiếu STL của CTCP Sông Đà Thăng Long.

Theo đó, toàn bộ 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành của công ty này sẽ bị hủy niêm yết từ ngày 26/7/2013. Ngày giao dịch cuối cùng 25/7/2013.

Ngay sau đó, công ty Sông Đà Thăng Long đã có văn bản giải trình nguyên nhân lỗ năm 2012 và phương án khắc phục trong năm 2013. Văn bản giải trình cho biết công ty đã có phương án khắc phục lỗ và có thể thu được lợi nhuận tổng cộng khoảng 130 tỷ đồng từ các dự án đầu tư (100 tỷ đồng), hoạt động xây dựng (20 tỷ đồng) và hoạt động khác (15 tỷ đồng).

Trước đó, cổ phiếu công ty CP đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã CK SJS) cũng bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do thua lỗ. Tuy nhiên, hiện cổ phiếu này đã được niêm yết trở lại.