Nên kiểm tra lại đồng hồ công tơ mét

Nên khiểm tra lại đồng hồ công tơ mét - ( Tuan Anh )

Vì bạn nói là mới đi xe nên tôi cho rằng bạn nên kiểm tra lại đồng hồ CTM. Thông thường đồng hồ CTM có 2 đền 3 hiển thị:

1- Hiển thị ODO cho tổng số km đã đi.

2- Hiển thị số km đã đi trong chặng hiện thời; hoặc có thể

3- Hiển thị số km đã đi chặng trước gần nhất. Sau khi tháo ra và lắp lại ắc quy, có thể CTM hiển thị thông số khác (2 hoặc 3) với lúc trước (1).

Hãy thử xem! Chúc đi xe thư gẫn - an toàn

( Tuan Anh )