FPT ký hợp đồng bảo hiểm "khủng" nhất Việt Nam

FPT ký hợp đồng bảo hiểm "khủng" nhất Việt Nam
(Dân trí) - Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) cho biết vừa ký hợp đồng với FPT bảo hiểm cho gần 12.000 cán bộ, nhân viên của tập đoàn này với mức phí 18 tỷ. Đây là hợp đồng bảo hiểm con người phi nhân thọ lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Theo đó, PTI sẽ bảo hiểm cho gần 12.000 cán bộ, nhân viên của 25 công ty thành viên thuộc FPT trong gia đoạn 2011-2012 với tổng mức phí bảo hiểm 18 tỷ đồng/năm.

Theo hợp đồng, PTI cũng sẽ bảo hiểm cho gần 3.000 thân nhân của các cán bộ nhân viên FPT với mức phí ưu đãi.

Thông qua hợp đồng bảo hiểm này, cán bộ nhân viên của FPT và người thân sẽ được hỗ trợ chi trả các chi phí y tế phát sinh trong trường hợp thương tật do tai nạn, ốm đau, bệnh tật, thai sản, bù đắp phần thu nhập bị mất, hoặc giảm trong thời gian nghỉ điều trị và bù đắp trong các trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bộ phận vĩnh viễn, thương tật toàn bộ tạm thời…

H.K