Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau thế nào?

Tôi muốn biết sổ hồng và sổ đỏ khác nhau thế nào? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính) sau khi đã bán các căn hộ thì do bên nào nắm giữ?

*Ý KIẾN BẠN ĐỌC:

Khác ở cơ quan cấp sổ

- Sổ đỏ do cơ quan quản lý tài nguyên môi trường cấp, đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ sở hữu.
- Sổ hồng do cơ quan quản lý xây dựng cấp phép xây dựng và sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu.
- Các loại sổ này đều có giá trị pháp lý khẳng định quyền sở hữu nhà ở và đất ở hợp pháp của chủ sở hữu.
- Hiện nay đang có xu hướng cho rằng nhà nước ta nên quy 3 loại sổ: sổ đỏ, sổ hồng, sổ xanh làm một loại duy nhất để quản lý được thống nhất và thuận tiện cho nhân dân.

( anh hai )

* Ý kiến 2:

Vài ý kiến gửi bạn

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở (gọi là sổ đỏ), giấy này do cơ quan tài nguyên cấp, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (gọi là sổ hồng) do cơ quan quản lý về xây dựng cấp. Đối với chung cư thì sổ đỏ do chủ đầu tư giữ, còn các căn hộ sẽ làm thủ tục cấp sổ hồng.

( Anh Quân )

* Ý kiến 3:

Cùng chứng nhận 1 thứ nhưng khác về màu sắc bên ngoài

Sổ Đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Sổ Hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên 2 loại Sổ trên sẽ được thống nhất làm một. Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ phát hành mẫu giấy thống nhất trong cả nước và đầu mối cấp là UBND tỉnh, huyện…Chứng nhận mới thay thế cho 2 loại sổ trên sẽ được gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

( Hồng Sơn )

* Ý kiến 4:

Cùng chứng nhận 1 thứ nhưng khác về màu sắc bên ngoài

Sổ Đỏ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Sổ Hồng là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Tuy nhiên 2 loại Sổ trên sẽ được thống nhất làm một. Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ phát hành mẫu giấy thống nhất trong cả nước và đầu mối cấp là UBND tỉnh, huyện…Chứng nhận mới thay thế cho 2 loại sổ trên sẽ được gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

( Hồng Sơn )

* Ý kiến 5:

Sổ đỏ và sổ hồng

Theo tôi biết thì sổ đỏ là cuả đất chưa xây dựng nhà Sổ hồng là của căn nhà đã được xây dựng trên đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nếu đã cất nhà và chỉ bán nhà thì khi bán trong sổ có ghi rõ là chỉ bán nhà còn laị bao nhiêu m2 đất vẫn còn tên cuả người chủ đất thì hai bên đều giữ bản chính hết cũng đâu có sao.

( bui van lan )