Dịch vụ dịch thuật

DỊCH VỤ DỊCH THUẬT

Nhận dịch thư gia đình từ tiếng Việt sang tiếng Pháp, Anh, Mỹ và dịch thư từ các nước dùng tiếng Pháp, Anh, Mỹ sang tiếng Việt.
Chính xác- Kịp thời- Hữu nghị.

 

Liên hệ: Ông ĐỖ LIÊN giáo viên ngoại ngữ hưu trí
Địa chỉ: Số 56 Hàng Bè- Hoàn Kiếm- Hà Nội
Điện thoại: 01255782667
Yêu cầu quý khách gọi điện báo trước để khỏi lỡ việc.
Xe máy, xe đạp qua ngõ 56 vào để trong sân

Xin cảm ơn!


TRANSLATION SERVICE

Translate family’s letters from Vietnamese into French or English by writing on paper or orally if you are in a hurry.
Please meet Mr. DO LIEN former teacher in foreign languages in retire. No 56 Hang Be Street- Hoan Kiem District- Hanoi City.
Phone: 01255782667
Announe me before meeting to permit me being ready to wellcome you.

Thanks!