Mua đinh làm mắc áo

Mua đinh làm mắc áo

dinh

Ông Michael chọn mua mắc áo, nhưng đi một loạt các cửa tiệm bách hóa vẫn chưa vừa ý.

Cuối cùng ông đến cửa tiệm treo bảng: "Giá rẻ, phục vụ tận tình".

- Tất nhiên là có, thưa ông - Nhân viên bán hàng đáp ngay khi ông nêu yêu cầu.

- Ở đây có loại móc chỉ có 1 pensơ một cái.

- Còn móc nào rẻ hơn nữa không? Ông Michael vẫn cố nài.

- Có ạ, cái đinh - Nhân viên bán hàng mau mắn đáp lời.