Hội những thằng ngu nhất thế giới

Những thằng nghịch ngu và kinh dị nhất thế giới ... Bạn có từng chơi những trò .....kinh quá cái đoạn cắm đầu vao cứt bò ?.

Đây có thể là hội những người phát cuồng vì không có việc làm, tự sướng chơi chơi... Mời các bạn >> xem

Nguồn youtube