Khai tử đèn điện tròn công suất lớn hơn 60W

Khai tử đèn điện tròn công suất lớn hơn 60W

Từ năm 2013, các loại bóng đèn tròn công suất lớn hơn 60W sẽ không được phép lưu thông trên thị trường, theo quy định của Chính phủ.

Lộ trình thực hiện mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, đối với nhóm thiết bị gia dụng vừa được Thủ tướng thông qua. Theo đó, từ ngày 1/1/2014, không được phép nhập khẩu và sản xuất các thiết bị có mức hiệu suất năng lượng thấp hơn mức tối thiểu.

Thời hạn đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, thiết bị văn phòng và thương mại là 1/1/2015.

Đối với việc lưu thông thiết bị điện, Chính phủ quy định việc nhập khẩu, sản xuất và lưu thông các loại đèn tròn, đèn sợi đốt có công suất lớn hơn 60W sẽ chấm dứt vào ngày 1/1/2013.

Như Quỳnh( vnexpress.net)