"Sinh viên FPT Polytechnic không chỉ có cơ hội việc làm khi đã tốt nghiệp mà các em được hướng dẫn thực tập và làm việc ngay khi đang học tập. Nhà trường sẽ hỗ trợ, giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho SV trong thời gian học tập và sau khi tốt nghiệp".

Phòng đào tạo trường Đại học Dân lập Hải phòng, 36 đường Dân Lập - Dư Hàng kênh - Lê chân - Hải phòng 

Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển gửi Giấy chứng nhận kết quả thi theo đường Bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo nhà trường.

'Giáo dục Việt Nam đến lúc phải lột xác'

Chỉ ra hàng loạt bất cập của nền giáo dục, GS Nguyễn Minh Thuyết cho rằng, đã đến phải đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục. Chương trình phổ thông nên theo cơ cấu "9+2" thay vì 12 năm - quá lãng phí.

bsen9

TRUNG TÂM ÂM NHẠC BÔNG SEN

Biệt thự B4 – X1 Đường Liên Cơ - Mỹ Đình – Từ Liêm – Hà Nội

( Gần công chứng Từ Liêm )

Tel : 04 3787 0918 – 0962 494 019

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Để đáp ứng nhu cầu về trình độ anh ngữ hiện nay đã có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ mở ra cho các thế hệ , tầng lớp có điều kiện bồi dưỡng trình độ về anh ngữ của mình . Tuy nhiên xét về chât lượng thì cũng chưa cụ thể đánh giá được hết các trung tâm ngoại ngữ này như thế nào , còn các bậc phụ huynh các em nhỏ thì sẽ đánh giá trên khía cạnh học lực và sự tiến bộ của con em mình , về giá cả hợp lý , phong cách dạy và học tại đó như thế nào ...

daytienganh

TUYỂN SINH TẠI CHỨC ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

(Hệ vừa học vừa làm )

1. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH:

- Cầu đường

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Thời gian học: 5 năm - mỗi năm học 2 kỳ, mỗi kỳ khoảng 3 tháng ( phụ thuộc vào từng ngành học)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TẠI CHỨC HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

(Hệ vừa học vừa làm )

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TẠI CHỨC ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Bộ Giáo Dục Đào Tạo

Trường Đại Học Bách Khoa

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phú

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH TẠI CHỨC ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LIÊN THÔNG

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Liên thông Trường Đại học Đại Nam, thông báo tuyển sinh như sau:

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

Số: 605/TB - HVHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

THÔNG BÁO

Mở các lớp chuyển đổi kiến thức Quản lý Nhà nước để dự thi cao học chuyên ngành Quản lý Hành chính công và Tài chính – Ngân hàng.

Các bài khác...