Tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013

Theo Báo cáo về tình hình tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2013 gửi cho báo chí ngày 4-6, Bộ GD-ĐT nhận định năm nay ý thức chấp hành quy chế thi của thí sinh và cán bộ tham gia tổ chức thi, kỷ luật phòng thi có nhiều tiến bộ.

Tại buổi họp báo tổng kết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2013 chiều 4-6, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Trúc nhận định: “Cán bộ coi thi đã nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao hơn”. Theo ông Trúc, việc này thể hiện tính hiệu quả của quy định cho mang thiết bị giám sát vào phòng thi, tăng cường thêm kênh giám sát trong công tác thi và tổ chức thi.

Cụ thể, trên cả nước, số thí sinh vi phạm quy chế thi bị xử lý kỷ luật đình chỉ thi là 49 em do mang tài liệu, điện thoại di động vào phòng thi. Chỉ có một trường hợp bị phát hiện thi hộ. Đáng chú ý, so với năm 2012, năm nay tuy số thí sinh bị đình chỉ tăng 15 trường hợp thì số cán bộ bị đình chỉ làm công tác phục vụ thi đã giảm 6 trường hợp. Năm nay chỉ có 2 cán bộ làm công tác trông thi bị đình chỉ do mang điện thoại di động vào khu vực thi.

Riêng các thí sinh của trường THPT Dân lập Đồi Ngô không có em nào vi phạm quy chế thi và bị xử lý. Học sinh của trường đã được chia ra thi tại các hội đồng khác nhau chứ không thành lập Hội đồng thi riêng.
Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, Ban chỉ đạo thi của Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra không báo trước tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và kiểm tra thực tế tại một số Hội đồng coi thi, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những thiếu sót, hạn chế trong công tác chỉ đạo thi và coi thi.

Hầu hết các trường hợp vi phạm quy chế đều do cán bộ coi thi phát hiện, không như các năm trước là do các đoàn thanh tra phát hiện. Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Trúc nhận định: “Cán bộ coi thi đã nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao hơn”. Theo ông Trúc, việc này thể hiện tính hiệu quả của quy định cho mang thiết bị giám sát vào phòng thi, tăng cường thêm kênh giám sát trong công tác thi và tổ chức thi.

Mặc dù vậy, ông Ngô Kim Khôi, Cục trưởng cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD-ĐT thừa nhận vẫn còn hiện tượng một số cán bộ coi thi chưa kiên quyết và kịp thời nhắc nhở thí sinh thực hiện các quy định, còn để xảy ra hiện tượng thí sinh trao đổi bài trong phòng thi, vứt bỏ tài liệu sau buổi thi tại sân trường, cổng trường làm ảnh hưởng xấu đến mỹ quan môi trường giáo dục.

LÊ HÀ

Nguồn nhandan.com.vn