Bộ nhớ của thế giới trong thời đại kỹ thuật số

375a6ed56e

Bộ nhớ của thế giới trong thời đại kỹ thuật số: Số hoá và bảo quản

UNESCO đề nghị tổ chức một hội nghị quốc tế 26-28 năm 2012 tại Vancouver Canada (BC), để khám phá những vấn đề chính ảnh hưởng đến việc bảo tồn di sản tài liệu kỹ thuật số, để phát triển các chiến lược sẽ góp phần bảo vệ tài sản kỹ thuật số và giúp đỡ để xác định một phương pháp thực hiện đó là thích hợp cho các nước đang phát triển, đặc biệt.

Hội nghị sẽ quy tụ các chuyên gia từ các lĩnh vực di sản, cũng như phạm vi của chính phủ, ngành công nghiệp CNTT, bản quyền và các bên liên quan khác để đánh giá chính sách hiện hành để đề xuất các khuyến nghị thiết thực để đảm bảo truy cập vĩnh viễn đối với di sản tài liệu kỹ thuật số.

Mặc dù kiến thức ngày nay chủ yếu tạo ra và truy cập thông qua các phương tiện truyền thông kỹ thuật số, nó rất phù du và sự biến mất của nó có thể dẫn đến bần cùng của nhân loại. Mặc dù việc thông qua Hiến chương của UNESCO về Bảo tồn Di sản kỹ thuật số vào năm 2003, vẫn còn có đủ nhận thức về nguy cơ mất di sản kỹ thuật số.

Thông tin kỹ thuật số có giá trị kinh tế như một sản phẩm văn hóa và là một nguồn tri thức. Nó đóng một vai trò quan trọng trong phát triển bền vững quốc gia, ngày càng, thông tin cá nhân, chính phủ và thương mại được tạo ra ở dạng kỹ thuật số. Tuy nhiên, các tài sản số hóa quốc gia cũng được coi là một tài sản to lớn của các nước liên quan và của xã hội rộng lớn. Sự biến mất của di sản này sẽ tạo ra sự bần cùng hóa kinh tế và văn hóa và cản trở sự tiến bộ của kiến ​​thức.

Đảm bảo liên tục nội dung kỹ thuật số đòi hỏi một loạt các quy phạm pháp luật, công nghệ, xã hội, tài chính, trở ngại chính trị và được khắc phục. Người ta hy vọng rằng Hội nghị sẽ dẫn đến:

khởi động các sáng kiến ​​cụ thể liên quan đến bảo quản kỹ thuật số và bồi dưỡng của truy cập di sản tài liệu thông qua số hóa;

nâng cấp hoặc sửa đổi của Hiến chương của UNESCO về Bảo tồn Di sản kỹ thuật số;

việc xác định các khuôn khổ pháp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bảo quản dài hạn kỹ thuật số;

Hiệp định về khuyến mại, phát triển các tiêu chuẩn trao đổi;

định nghĩa về vai trò của các ngành nghề, các viện nghiên cứu, ngành công nghiệp và các chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề khác nhau và một mô hình hợp tác của họ.

Nguồn UNESCO.org