WHO khuyến cáo cách phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc

WHO cùng Bộ Y tế Việt Nam vừa xây dựng bộ infographic hướng dẫn những việc cần làm để phòng chống bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.

 Giữ gìn nơi làm việc sạch sẽ và vệ sinh

1_17.jpg

Rửa tay thường xuyên và đúng cách

2_18.jpg

Tăng cường vệ sinh đường hô hấp thật tốt

3_17.jpg

Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi

4_12.jpg

Tham vấn các khuyến cáo về đi lại trước khi đi công tác

5_4.jpg

Thúc đẩy phương án làm việc từ xa nếu có thể

6_2.jpg

Tuân thủ các hạn chế về đi lại, di chuyển hay tụ tập đông người

7_1.jpg

Khuyến cáo những người bị ốm hãy ở nhà

8.jpg

Trên đây là những khuyến cáo mới nhất của WHO về biện pháp phòng chống Covid-19 tại nơi làm việc.

www.molisa.gov.vn/