Ngành Nông nghiệp xuất siêu hơn 800 triệu USD

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 2,17 tỷ USD còn tổng giá trị nhập khẩu đạt 1,28 tỷ USD (tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2012).

Theo thống kê của ngành Nông nghiệp, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu nông sản trong tháng 1/2013 đã tăng 39,7%. Tháng đầu năm 2013, riêng xuất khẩu gạo ước đạt 534.000 tấn, trị giá 259 triệu USD, tăng 108,5% về lượng và 76,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012 do giá gạo đang có xu hướng giảm

cand