Hỗ trợ doanh nghiệp bình ổn giá với 318 tỷ

Khác với các năm trước, danh sách hàng bình ổn giá năm nay rút bớt 3 nhóm hàng gồm: thực phẩm chế biến, đường và giấy vở học sinh. Các doanh nghiệp được tạm ứng vốn là doanh nghiệp sản xuất, chế biến và kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nêu trên. Hàng hóa bình ổn giá sẽ được bán tại các siêu thị, các chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu chế xuất và trong các chuyến bán hàng lưu động. Chương trình sẽ kết thúc vào tháng
4-2014.

Theo ông Hồ Quốc Khánh - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương Hà Nội), số tiền trên được dùng để tạm ứng vốn cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố năm 2013 với lãi suất 0%. Trong đó, tập trung 7 nhóm hàng thiết yếu gồm: gạo tẻ thường; thịt lợn; thịt gà; trứng gà, vịt; thủy hải sản; dầu ăn; rau, củ. 

Nguồn ANTD