Hướng dẫn về việc hàng hóa nhập khẩu theo đường hành lý

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 4622/TCHQ-GSQL ngày 05/9/2012 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc hàng hóa nhập khẩu theo đường hành lý. Cụ thể:

Hàng hóa nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu thương mại do người nhập cảnh mang theo đường hành lý, khi đăng ký tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp không phải kê khai số vận đơn trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu và không phải nộp vận đơn trong hồ sơ hải quan.

Để đảm bảo công tác quản lý của cơ quan Hải quan, hàng hóa nhập khẩu nêu trên phải thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa (đối với trường hợp lô hàng được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, giao lãnh đạo Chi cục Hải quan ra quyết định thay đổi mức độ kiểm tra theo quy định); công chức hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện việc xác nhận họ tên, số hộ chiếu, số chuyến bay, số tờ khai nhập cảnh – xuất cảnh của người nhập cảnh mang theo hàng hóa, trên ô 25 của tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Trường hợp hàng hóa chưa chuyển vào kho hàng thì Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với lô hàng nhập khẩu ngay tại khu vực nhà ga hành khách đến sân bay quốc tế.

Theo Vinanet