Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ khối doanh nghiệp này, vừa qua, Thủ tướng đã ban hành quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn ban đầu 2.000 tỷ đồng; tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực, giúp tiếp cận tài chính cho cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Ông Nguyễn Trọng Hiệu, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển doanh nghiệp cho biết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện văn bản pháp lý và bộ máy để sớm đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh chỉ có 30% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn của ngân hàng, việc quỹ hỗ trợ này ra đời là rất cần thiết. Ông Hiệu cũng cho biết, hiện doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 97% tổng số doanh nghiệp, sử dụng 50% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP hàng năm.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của đối tượng này là thiếu vốn, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được vốn của các ngân hàng thương mại thường chỉ chiếm 30%. Hầu hết doanh nghiệp nhỏ và vừa khó tiếp cận vốn do không có tài sản thế chấp, thiếu dự án hiệu quả…

Theo ông Hiệu, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ ban hành các tiêu chí đối với những những doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mà Nhà nước ưu tiên, tập trung 3 lĩnh vực quan trọng nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, hàng xuất khẩu.

Theo đó, việc thành lập quỹ có ý nghĩa to lớn, vì đây là một trong những chính sách giúp cho doanh nghiệp có tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực ưu tiên phát triển, có thể tiếp cận vay vỗn của quỹ để phát triển, tạo sự lan tỏa với doanh nghiệp khác.

Hiện mới có quyết định của Thủ tướng nên cần thời gian để hoàn chỉnh văn bản pháp lý, bộ máy để quỹ hoạt động được. Chắc chắn sẽ thúc đẩy nhanh để càng sớm thì càng hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả./.

Nguồn: vov.vn