Tổng cục Thuế lựa chọn MB thực hiện dịch vụ nộp thuế điện tử

MB đã trở thành 1 trong 5 tổ chức tín dụng đầu tiên được Tổng cục Thuế lựa chọn để thực hiện rộng rãi dịch vụ nộp thuế điện tử và là ngân hàng duy nhất không do nhà nước nắm cổ phần chi phối.

Cụ thể, MB sẽ đóng vai trò trung gian kết nối giữa Tổng cục Thuế, tài khoản ngân hàng của người nộp thuế và Kho bạc Nhà nước. Thông qua trang web http://kekhaithue.gdt.gov.vn, người nộp thuế có thể thực hiện kê khai thuế ở bất kỳ đâu thay vì phải trực tiếp đến nhiều cơ quan như hình thức truyền thống.

Chương trình nộp thuế điện tử được Tổng cục Thuế đưa vào thí điểm tại 3 địa phương là: Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc từ đầu năm 2014.

Dự kiến đến tháng 8-2014, chương trình này sẽ được Tổng cục Thuế chính thức triển khai rộng rãi trên 18 tỉnh, thành thông qua sự hợp tác với 5 tổ chức tín dụng lớn của Việt Nam và tiếp cận được khoảng 15.000 người nộp thuế.

Nguồn: http://nld.com.vn