76% doanh nghiệp khai thuế điện tử

Ngành Thuế phấn đấu đến hết năm 2014 sẽ có 90% doanh nghiệp đang hoạt động khai thuế điện tử. Hiện nay, Tổng cục Thuế đã và đang nâng cấp đường truyền, hạ tầng tiếp nhận tờ khai của doanh nghiệp, tránh hiện tượng tắc nghẽn mạng, tránh rủi ro cho doanh nghiệp khi kê khai thuế; mở rộng dịch vụ gia tăng như: dịch vụ hỏi đáp điện tử, dịch vụ nộp thuế điện tử. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp; mở rộng nhà cung cấp dịch vụ để doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn các gói giải pháp dịch vụ phù hợp với quy mô sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Trong 2 năm qua, lĩnh vực thuế đã có nhiều chính sách được sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành, đặc biệt về thời gian nộp và mức thuế suất. Về thời gian, doanh nghiệp có mức doanh thu đến 20 tỷ đồng mỗi năm chỉ còn phải nộp thuế 4 lần một năm thay vì 12 lần. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục gia hạn hồ sơ khai thuế từ 5 ngày xuống 3 ngày, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế rút ngắn đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau từ 60 ngày xuống còn 40 ngày, đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau từ 15 ngày xuống còn 6 ngày...

Nguồn: Tổng cục Thuế